Regulamin sklepu internetowego sklep.akson.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem strony sklep.akson.pl.Poprzez Sklep Akson rozumie się właściciela sklepu internetowego:AKSON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Kościuszki 346a 40-608 Katowice, REGON: 272434970, NIP: 634-10-12-579.

Poprzez Klient, Zamawiający rozumie się osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostkę organizacyjną posiadającą aktywne konto w serwisie.

Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza:

1. Akceptację postanowień niniejszego regulaminu;
2. Zobowiązanie Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad;
3. Potwierdzenie przez Klienta w przypadku, gdy jest Konsumentem, iż został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy w myśl ustawy Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134, jak również, iż został mu wręczony wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (znajduje się w dziale VII regulaminu).

Wszystkie ceny towarów w sklepie sklep.akson.pl są cenami brutto i zawierają stosowny podatek VAT.

Informacje o produktach zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po potwierdzeniu przyjęcia do realizacji.


Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania towaru ze sprzedaży lub rezygnacji z realizacji zamówienia.I. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Właścicielem sklepu internetowego jest:

AKSON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Kościuszki 346a
40-608 Katowice
REGON: 272434970, NIP: 634-10-12-579

Sklep internetowy akson.pl, znajdujący się pod adresem sklep.akson.pl, służy do dokonywania zakupów towarów, znajdujących się w zakładce oferta sklep.akson.pl za pośrednictwem sieci internetowej.
Do zakupów w sklepie internetowym sklep.akson.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

Dokonywanie transakcji za pomocą sklepu internetowego sklep.akson.pl możliwe jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla możliwości zrealizowania transakcji poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prosimy o kontakt pod nr tel. 695 889 669 lub pod adresem e-mail:detal@akson.pl.

Warunkiem realizacji każdego zamówienia jest prawidłowe przejście przez poszczególne etapy składania zamówienia (określone w pkt II) jak: wybór produktu, przekazanie danych adresowych, wybór sposobu płatności.

II. SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

- poprzez sklep internetowy - po wejściu na stronę sklep.akson.pl pojawia się menu, z którego wybieramy interesującą nas kategorię produktów. Następnie wybieramy odpowiedni towar, klikamy w pole DODAJ lub ZAMÓW (jeśli towar jest na zamówienie). Po wybraniu którejś z opcji towar zostaje umieszczony w koszyku. Następnie klikamy na pole DALEJ, aby sprawdzić poprawność adresu dostawy. Ostatecznym krokiem jest naciśnięcie pola "REALIZUJ".


- poprzez adres e-mail - zamówienie należy wysłać na adres e-mail:detal@akson.pl, podając w nim dane niezbędne do zrealizowania transakcji: nazwa produktu, kod produktu, ilość, cenę, dane Zamawiającego: nazwisko/firma, imię, ulica i nr domu, mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon, adres e-mail oraz adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.


Zamawiający ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany do zamawiającego. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta. Od chwili wysłania towaru konsument nie może anulować zamówienia.III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 1. Realizacją zamówienia zajmuje się Dział Obsługi Klienta Akson, mieszczący się przy ul. Kościuszki 346a w Katowicach.

 2. Przyjęte do realizacji zamówienie zostanie potwierdzone automatyczną wiadomością na wskazywany przez Zamawiającego adres e-mail w ciągu 24 godzin (przy zamówieniu wymagane jest podanie adres e-mail Zamawiającego).

 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu Akson o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sklepem Akson do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia.

 4. Sklep Akson ma 7 dni na telefoniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia automatycznego potwierdzenia przez Sklep Akson otrzymania zamówienia).

 5. W przypadku, w którym Sklep Akson nie potwierdzi telefonicznie w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sklepem Akson nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.

 6. Brak potwierdzenia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte.

 7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa Sklep Akson może zaproponować Zamawiającemu:

  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep Akson będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep Akson będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); 1. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep Akson poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sklep Akson.

 2. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać:

  - dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy, płatnika
  - adres e-mail Zamawiającego
  - co najmniej jeden produkt
  - sposób płatności

 3. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Akson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Katowicach.

 4. Spółka Akson dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia składa się realizacja zamówienia przez obsługę naszego sklepu oraz czas dostarczenia przesyłki. W przypadku płatności przelewem termin ten biegnie do dnia, wpłynięcia pieniędzy na konto Spółki.

 5. W przypadku towarów "na zamówienie" poinformujemy Państwa o czasie realizacji zamówienia lub też o niemożności realizacji zamówienia.

 6. Zamówione towary doręcza Klientowi kurier zgodnie z danymi zawartymi na zamówieniu.

 7. W niektórych przypadkach dla możliwości prawidłowej realizacji zamówienia istnieje konieczność uzyskania dodatkowych informacji od Klienta. W tym celu zastrzegamy sobie prawo telefonicznego kontaktu na numer, który został podany w trakcie składania zamówienia. Numer ten może także posłuży kurierowi do kontaktu w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki.

 8. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem
  z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. W takim przypadku pracownik Działu Obsługi Klienta będzie się kontaktował z Klientem telefonicznie lub na adres e-mail w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

 9. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem, Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, oznacza potwierdzenie jej zgodności ze złożonym zamówieniem.

 10. Sklep internetowy sklep.akson.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania nr telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

 11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 12. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Przesyłki, których uszkodzenie zauważono po odjeździe kuriera należy zgłosić telefonicznie firmie kurierskiej.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Sklep internetowy zawiera:

          - Towary, które są dostępne w naszym magazynie wysyłkowym.
          Są one gotowe do wysyłki w trybie 24 godzinnym.

          - Towary "na zamówienie", które sprowadzane są z terenu Europy.
          W tym przypadku wysyłka może być zorganizowana w terminie do 65 dni.V. PŁATNOŚĆ ORAZ KOSZTY DOSTAWY

1. Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

2. Koszt dostawy wynosi :

 • 20,00 zł brutto w przypadku płatności gotówką za pobraniem.

 • 14,50 zł brutto w przypadku przedpłaty - przelew na rachunek bankowy:
  77 1090 1812 0000 0000 8005 7200 AKSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., KATOWICE, UL. Kościuszki 346

 • Istnieje możliwość odbioru osobistego bez ponoszenia kosztów wysyłki w naszych sklepach znajdujących się w: Katowicach przy ul. Kolejowej 57c lub w innych stacjonarnych sklepach medycznych Akson po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem internetowego Sklepu Akson.

Opłatę za wysyłkę w przypadku dokonania zakupów za kwotę powyżej 500zł, ponosi Spółka Akson.

VI. DOKUMENT SPRZEDAŻY

1. Do każdego zakupionego w naszym sklepie towaru dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

2. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. W momencie dostarczenia przesyłki Klient jest obowiązany sprawdzić , czy paragon został dołączony do przesyłki (o braku załączonego paragonu Zamawiający obowiązany jest poinformować Sklep Akson w terminie 24 h od czasu odbioru przesyłki). W celu otrzymania faktury VAT do paragonu należy zgłosić żądanie jej otrzymania w terminie 7 dni od daty zakupu oraz przesłać pocztą paragon fiskalny.VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134).

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i odesłanie towaru do Sklepu Akson na koszt Zamawiającego.

3. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i niepogorszonym (towar wraz z akcesoriami, instrukcją, gwarancją itp.) z uwzględnieniem oryginalnego, nieuszkodzonego opakowania.

4. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki. Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

5. Towar należy przesłać na adres: AKSON Spółka z o.o. Sp.k. ul. Kościuszki 346a, 40-608 Katowice.

6. Zgodnie z Art. 38, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 134).

Art. 38. [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy]

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (dotyczy to m.in. rajstop, bielizny, produktów uciskowych, mających bezpośredni kontakt ze skórą)

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Zgodnie z Art. 3, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134).
Art. 3. [Umowy wyłączone spod regulacji ustawy]

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów:

1)dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla rodzin i osób znajdujących się stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki długoterminowej, z wyjątkiem art. 7a;

2)dotyczących gier hazardowych;

3)zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta, z wyjątkiem art. 7a;

4)dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 7a, art. 10 i art. 17;

5)zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów sprzedaży;

6)zawieranych z dostawcą usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 i 2245) za pomocą aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta;

7) dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej;

Wzór: Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa                                                                                         Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

                                                                                                     Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślićVIII. REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
  2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny lub faktura VAT).
  3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia reklamowanego towaru.
  4. W chwili odbioru towaru Konsument zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. Widoczne uszkodzenia (np. stan taśm, plomb) należy zgłosić kurierowi oraz skontaktować się pracownikiem handlowym Sklepu Akson.
  5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z prawem przewozowym odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe Kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.
  6. Klient po uiszczeniu opłaty ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie w chwili doręczenia przesyłki protokołu reklamacyjnego.
  7. W przypadku reklamacji towar należy odesłać wraz z paragonem lub wystawioną fakturą VAT w oryginalnym opakowaniu.
  8. Zakupione w Sklepie Akson towary objęte są gwarancją oraz serwisem producenta, importera lub sprzedawcy (gwarant). W przypadku uszkodzenia towaru objętego gwarancją, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi zawartą na Karcie Gwarancyjnej. Gwarancją oraz serwisem towarów zajmuje się serwis Spółki Akson. Warunki gwarancji są w każdym przypadku określone w dokumencie gwarancji wystawionym przez gwaranta. Okresy gwarancji na poszczególne towary określone są w opisie towaru.

IX. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., poz 926 z późn. zm.) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej przez firmę AKSON Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 346a.
  2. Firma AKSON nigdy nie udostępniała i nie będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail.
  3. Jednocześnie firma AKSON informuje, że mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (np. kolor) nie stanowią podstawy reklamacji zakupionego towaru.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW AKSON

Zachowanie poufności danych jest dla Spółki Akson znacząco istotne i chcemy, aby każdy Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności dla naszych Klientów, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.Kim jesteśmy?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane i chronione przez Akson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (Akson).


Akson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Kościuszki 346A
40-608 Katowice
POLSKA
REGON: 272434970
NIP: 634 10 12 579
KRS: 000535961

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na naszych serwerach zlokalizowanych na terenie Polski i nie są one przekazywane poza ten obszar, ani tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

Dlaczego zbieramy dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy w celu świadczenia usług zdrowotnych, realizacji zamówienia, wytworzenia produktu, przetworzenia płatności, dostawy towarów oraz wywiązania się z umowy zawartej z Klientem.
Zbierane dane osobowe potrzebne są nam do konfiguracji i/lub dostosowania nabywanych produktów, przetworzenia zamówienia, rozliczenia finansowań (np. NFZ) oraz wysyłki towarów.
Ponadto nasi Klienci otrzymują od nas fakturę lub paragon. W przypadku pytań dotyczących dostawy, korzystamy z podanego przez numeru telefonu lub adresu e-mail, by skontaktować się z Klientem.

Jakie masz prawa?


Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także w celu uzupełnienia niekompletnych danych - wystarczy, że skontaktujesz się z nami listownie (adres siedziby Akson) lub mailowo (sekretariat@akson.pl)

Prawo do poprawiania danych:


W każdej chwili masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także  w celu uzupełnienia niekompletnych danych - wystarczy, że skontaktujesz się
z nami listownie (adres siedziby Akson) lub mailowo (sekretariat@akson.pl).

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo usunąć swoje dane przetwarzane przez Akson, z wyjątkiem sytuacji gdy jesteśmy
zobowiązani je przechowywać lub przetwarzać na podstawie przepisów szczególnych. Są to m. in.
sytuacje:


* niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta (np. tocząca się reklamacja),
* gdy podczas zakupów korzystałaś/eś z finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia,
* realizacja zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zrealizowane,
* nieuregulowany dług wobec Akson,
* Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej,
* realizacja wniosku kredytowego,
* w przypadku dokonania jakichkolwiek zakupów, przechowujemy Twoje dane w celach księgowych.


Możesz także żądać kopii Twoich danych, bądź przekazania ich kopii innemu administratorowi danych.

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać , aby Akson ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod
następującymi warunkami:

 • jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Akson,
  wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki
  uzasadniony interes.
  * w przypadku gdy zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Akson musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
  * jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na
  wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych
  osobowych.
  * w przypadku gdy Akson nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do
  zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Akson:

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Akson. Zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa, albo z powodu roszczeń prawnych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane niefinansowe przechowywane są przez okres gwarancji obowiązujący w przypadku nabytego produktu, czyli maksymalnie pięć lat.

Dane finansowe przechowywane są przez siedem lat, zgodnie z wymogami prawa polskiego.

Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

Klientów kupujących / zmawiających nasze produkty prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, kontaktowego numeru telefonu lub adresu e-mail. W niektórych przypadkach wymagane są inne dane, takie jak wzrost, waga, długość kończyn oraz informacje na temat niepełnosprawności lub schorzenia. Aby zrealizować zamówienie (z wyłączeniem zamówień realizowanych w oparciu o umowę), potrzebne mogą nam być również dane konta bankowego.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Żądanie takie możesz przekazać za pośrednictwem poczty e-mail, listownie lub telefonicznie, korzystając z danych kontaktowych podanych w części „Kim jesteśmy?”.

Co robimy z otrzymanymi danymi?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na naszych serwerach zlokalizowanych na terenie Polski. Dostawy produktów realizujemy za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich, którym przekazujemy nazwisko, adres i numer telefonu Klienta, tak by możliwe było dostarczenie przesyłki.

Nie wykorzystujemy otrzymanych danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Klienta.

Dane osobowe przekazywane są wewnętrznie naszemu Zespołowi ds. Sprzedaży, Działowi Obsługi Klienta, Działowi Księgowości oraz Działowi Serwisu, w celu umożliwienia realizacji zmówienia oraz świadczenia usług związanych z obsługą klienta. W przypadku gdy wyrazisz chęć zakupu na raty lub wysyłki towaru, wymagane dane będą przekazane powiązanym podmiotom (bank lub firma kurierska) z którymi współpracujemy na podstawie umowy. Jednocześnie zapewniamy, że nie wykorzystujemy Twoich danych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Twoich danych jakimkolwiek innym podmiotom, przetwarzamy Twoje dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą chronione oraz przetwarzane zgodnie z prawem wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby się z nim skontaktować napisz na adres IOD@akson.pl, a w temacie wiadomości wpisz „Kontakt w sprawie danych osobowych”.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować e-mailowo na adres: IOD@akson.pl, w temacie wiadomości wpisz "Kontakt w sprawie danych osobowych".

Możesz też skontaktować się z organem nadzorczym: Urzędem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.giodo.gov.pl lub pisząc na adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
Jeżeli w przyszłości zajdzie konieczność zmiany naszej Polityki prywatności dla Klientów Akson zamieścimy jej aktualna wersję na naszej stronie www.sklep.akson.pl.